BẢNG GIÁ WEB LÀ GIÁ CHO ACE CỬA HÀNG TP VÀ TỈNH

 

NỘI DUNG : BẢNG BÁO GIÁ IPHONE


GIÁ KHÁCH LẼ = GIÁ WEB + 200K - 500K

NGOÀI RA CÓ DỊCH VỤ, ĐỔI TRẢ BẢO HÀNH NHANH GỌN ĐƠN GIẢN

WEBSITE :  lesinhmobile.vn - lehungmobile.vn

HOTLINE : 0822.489.488 - 0909 8888 76

 

 
STT    Tên Sản Phẩm    Đơn giá    Xuất xứ    Tình tạng    Ghi Chú       
***  HÀNG HOT (MỚI VỀ PHÁ GIÁ)       
1                           
2                           
3                           
4                           
5                           
***  IPHONE 4S các loại (trắng +100k)       
1    4S 16 GB    1.550.000        Còn hàng    99%       
2    4S 32 GB    1.750.000        Còn hàng    99%       
3    4S 64 GB    1.950.000        Còn hàng    99%       
***  IPHONE 5 các loại (trắng thêm 200k)       
1    5 16 GB đen    2.900.000        Còn hàng    99%       
2    5 32 GB đen     3.200.000        Còn hàng    99%       
3    5 64 GB đen    3.400.000        Còn hàng    99%       
***  IPHONE 5S các loại        
1    5S 16 GB vàng    4.200.000        Còn hàng    99%       
2    5S 16 GB đen    3.900.000          Còn hàng    99%       
3    5S 16 GB trắng    4.000.000        Còn hàng    99%       
4    5S 32 GB vàng    4.800.000        Còn hàng    99%       
5    5S 32 GB trắng    4.700.000        Còn hàng    99%       
6    5S 32 GB đen    5.100.000          Còn hàng    99%       

***   IPHONE 6 

1    6 16 GB (vàng)       9.900.000            Còn hàng    99%       
2    6  64 GB(vàng)      10.800.000           Còn hàng    99%       
3    6 128 GB (vàng)    13.500.000            het hang     99%       
4    6  16 GB (đen)        8.600.000            Còn hàng    99%       
5    6  64 GB (đen)        9.700.000            Còn hàng    99%       
6    6 128 GB (den)      10.500.000            Còn hàng    99%    

***  IPHONE 6 PLUS
1    6plus 16 GB (vàng)    10.800.000        Còn hàng    99%       
2    6plus  64 GB(vàng)    12.800.000        Còn hàng    99%       
3    6plus 128 GB (vàng)    13.500.000      Còn hàng    99%       
4    6plus 64 GB (đen)        11.600.000       Còn hàng    99%       
5    6plus (đen)                12.700.000         Còn hàng    99%       
6    6plus 128 GB (trắng)    12.900.000      Còn hàng    99%       
***   IPHONE 6S        
1    6S 16 GB (hồng)    12.500.000        Còn hàng    99%       
2    6S 16 GB (vàng)    12.400.000        Còn hàng    99%       
3                Còn hàng    99%       
***   IPHONE 6S PLUS       
1    6S plus 64 GB (vàng)    15.800.000        Còn hàng    99%       
2    6S plus 64 GB (trắng)    15.500.000        Còn hàng    99%     

 

Hotline:0909.8888.76